Poseisætter for bølgepapkasser

Type 2650

Poseisætter – type 2650 er en fuldautomatisk poseisætter, beregnet for isætning af poser i bølgepapkasser op til 600 x 400 mm bundmål – L x B.

Poseisætteren er her vist sammen med de øvrige maskiner i et anlæg for automatisk rejsning af bølgepapkasser og efterfølgende isætning af poser i kasserne forud for ifyldning af produkter.

Poselængde i kasser er fuld varialbel, da udgangspunktet er folie på rulle.

Efter ifyldning af produkter lukkes poserne enten via slaglægning af posernes top eller de svejses, ud fra Jeres behov, hvorefter kasserne lukkes, tapes eller hotmelt limes i toppen, alt efter ønske.