WrapAround – Ompakning af brød i plastposer

Type 2580

Maskine for ompakning af brød i plastposer, dvs. udtagning af brødposer fra plastkasser og efterfølgende wrap-around pakning af brødposerne i bølgepapkasser – beregent for frost, henholdsvis for eksport.

Maskinen er delvis placeret i en robotcelle for tilførsel af plastkasser med brødposer og efter ompakning afhentning af wrap-around kasser og palletering.